Kinh nghiệm hay
Bí quyết để luyện tập putting chuẩn xác trong vòng 1 giờ

Bí quyết để luyện tập putting chuẩn xác trong 1 giờ

Trong tình trạng dịch covid-19 ngày càng khó kiểm soát. Rất nhiều golfer đã...

Victor Lange là golfer chuyên nghiệp đầu tiên dương tính với covid-19

Xác nhận golfer chuyên nghiệp đầu tiên dương tính với Covid-19

Tình hình dịch bênh corona đang bùng phát trên toàn cầu. Theo ghi nhận,...

Giải pháp để có 1 vòng đấu golf an toàn thời corona

Giải pháp để có 1 vòng golf an toàn thời corona

Khi bạn chưa có điều kiện để đầu tư mua bộ khung lưới tập...

Sản phẩm Khuyến mại